top of page

תחומי עיסוק

משרד עו"ד דניאל רווח 

רשלנות רפואית

 

רשלנות רפואית נגרמת כאשר מטופל מקבל שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה של הצוות הרפואי, אשר בדיעבד גורמת למטופל נזק, שלא היה נגרם אלמלא סטייה זו.

 

באופן כללי, מטופל שנפגע עקב רשלנות רפואית צריך להוכיח כי התנהגות הצוות הרפואי מהווה רשלנות, במקרה כזה קמה למטופל זכות לקבל פיצויים בגין הנזק שנגרם לו עקב רשלנות הצוות הרפואי. 

 

במידה ונפגעת עקב טיפול או ייעוץ רפואי לקוי, משרדנו ישמח לסייע לכם לתבוע בגין הנזק שנגרם לכם.

 

נזקי גוף / חבויות גוף

 

בתחום של נזקי הגוף, ברוב המקרים נכון ליצור קשר מיידי עם עו"ד הבקיא בתחום כדי לקבל הכוונה במישור המשפטי כבר בראשית הדרך. ברוב המקרים יש צורך להמתין עם הגשת התביעה עד להתגבשות הנזק, שכן יש מקרים רבים שלא ניתן לאמוד את הנזק הגופני בסמוך לאירוע, זאת מפני שיש צורך במימד של זמן כדי להעריך את חומרת הפגיעה ואם מדובר בנכות זמנית או נכות קבועה (צמיתה).

 

התנהלות נבונה של הנפגע תאפשר להכין את התיק לתביעה כך שכל הנזקים מגובשים ונתמכים בחוות דעת מומחים רפואיים בהתאם לתחומי הפגיעה. במידה ונפגעתם בגופכם אל תזניחו את עצמכם, צרו עימנו קשר כדי שנוכל לסייע לכם בהכוונה נכונה וניהול ההליך המשפטי לאחר התגבשות הנזקים.

 

אובדן כושר עבודה

להגדרת אובדן כושר עבודה בפוליסה משמעות חשובה למבוטח. לפיכך, יש לבחון בעת רכישת הפוליסה מתי אדם ייחשב כזכאי לתגמול וכן האם ההגדרה תואמת את מאפייני מקצועו.

מקובל לחלק את ההגדרות בפוליסות לשלושה סוגים:

 

א. אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא. זוהי ההגדרה הבסיסית ביותר הכוללת כיסוי מצומצם למבוטח ביחס להגדרות האחרות.

 

ב. אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו ונסיונו.

 

ג. אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק בחמש השנים האחרונות (המקצוע האחרון בו עסקתם). כיסוי זה מתייחס לעבודתו הספציפית של המבוטח ופוליסה זו מונפקת למקצועות מסוימים בלבד.  

 

במקרה ונתקלתם בקשיים במימוש זכויותיכם, עקב פציעה שהובילה לאובדן יכולת השתכרות, משרדנו ישמח לסייע לכם. 

תאונות דרכים / פלת"ד

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "פלת"דנועד להבטיח שכל נפגע בתאונת דרכים יפוצה. לשם כך הוטלה אחריות מוחלטת על כל נהג המעורב בתאונה כלפי הנפגעים וחובת ביטוח בגין האחריות הפוטנציאלית וכן בגין נזק שעלול להיגרם לנהג גם בתאונה עצמית.

בכל מקרה של נזקי גוף, נכון ליצור קשר מיידי עם עו"ד הבקיא בתחום כדי לקבל הכוונה במישור המשפטי כבר בראשית הדרך, על מנת למקסם את הפיצוי בגין התאונה.

 

תיקי הפלת"ד דורשים הקשבה ללקוח, שכן פגיעה מקומית יכולה להשליך על פגיעות נוספות.

לדוגמא: פגיעה בגב יכולה להקרין על הגפיים וכן יכולה להוביל אף לפגיעה נפשית, כגון פחד מנהיגה וכדומה. לכן יש צורך להיוועץ עם מומחים שונים מבלי לפסוח על שום פרט, טרם הגשת התביעה לבית המשפט.

 

משרדנו ישמח לסייע לכם לתבוע את זכויותיכם במידה ונפגעתם בתאונת דרכים.

נזקי רכוש / ביטוח רכוש

 

"ביטוח רכוש" הוא תחום ספציפי בעולם הביטוח, המאפשר למבוטחים פרטיים ו/או עיסקיים לבטח את רכושם ו/או אחריותם בגין נזקי רכוש ואובדן רווחים. מבוטחים רבים המגיעים לשעת צרה מגלים לפתע שחברת הביטוח מתנערת ממתן כיסוי ביטוחי ותשלום תגמולים כנדרש.

 

במידה ולא קיימת מבטחת בתמונה, יש צורך לאתר את גורמי הנזק הפוטנציאליים כדי להיפצות בגין הנזקים.

 

תיקי הרכוש דורשים הבנה וראייה עתידית של התנהלות הגורמים השונים בתיק, תוך בחינה מדוקדקת של נסיבות התביעה והראיות הקיימות. משרדנו ישמח לסייע לכם לתבוע או להתגונן בסיטואציות מסוג זה.

 

 

 

דיני עבודה

חוקי העבודה בעולם ובישראל נועדו, בין היתר, להסדיר את שוק העבודה ולהגן על זכויות העובדים. חוקי העבודה מקנים לעובד הגנה על שכרו, ביטחון סוציאלי ומניעת אפליה. אכיפת חוקי המגן חשובה בעיקר כשמדובר בשכבות חלשות המתקשות להגן על זכויותיהם על פי חוק. חוקי המגן קובעים תנאי העסקה מינימליים וקובעים רף בסיסי לאופן ההעסקה והשמירה על ביטחונם ובטיחותם של של העובדים. חוקי המגן העיקריים בישראל הינם:

 

חוק דמי מחלה, חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, חוק הגנת השכר, חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, חוק החניכות, חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים, חוק חופשה שנתית, חוק למניעת הטרדה מינית, חוק עובדים זרים, חוק עבודת הנוער, חוק עבודת נשים, חוק פיצויי פיטורים, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוק שכר מינימום, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, חוק שעות עבודה ומנוחה.

 

הפרת חוקי עבודה ופגיעה בזכויות עובדים היא תופעה רווחת בישראל. משרדנו ישמח לסייע לכם להגן על זכויותיכם. 

Anchor 2
Anchor 1

סיעוד / ביטוח סיעודי

ביטוח סיעוד הוא ביטוח שמטרתו מתן מענה לצרכים המתעוררים כאשר אדם נזקק לשירותי סיעוד, כלומר הופך לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היומיום.

בישראל ניתן ביטוח סיעוד בשלושה רבדים:

 

 • באמצעות פרק "ביטוח סיעוד" בחוק הביטוח הלאומי.

 • במסגרת הביטוח המשלים שמציעות קופות החולים.

 • כביטוח הנמכר בפני עצמו על ידי חברות הביטוח או במסגרת קולקטיבית דרך קופות החולים השונות.

 •  

  בדרך כלל נוצר הצורך בשירותי סיעוד בגיל זקנה, אך הצורך עלול להתעורר גם בגיל מוקדם יותר.

   

  כיוון שאדם המגיע למצב סיעודי לא יכול לעמוד על זכויותיו, אוכלוסיה זו לא מרבה למממש את זכויותיה. ברוב המקרים בן משפחה שקורס תחת הנטל הכלכלי מרים את הכפפה ופונה לגורם מקצועי מתאים לצורך מימוש הזכויות של הקרוב הסיעודי. 

   

  משרדנו ישמח לסייע לכם לממש את הזכויותיכם.

   

  ביטוח לאומי

   

  תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח אמצעים לקבוצות אוכלוסייה פגיעות וחלשות. העזרה נעשית באמצעות תשלום קצבה לזכאים.

   

  בין יתר הזכויות, למבוטחים קיים ביטוח למקרה של תאונה שנגרמה בעבודה, ביטוח זה נועד לפצות מבוטחים שנפגעו במהלך העבודה, מאחר ואיבדו את כושר התעסוקה שלהם.

   

  במקרה ונותרה לנפגע נכות כתוצאה מהתאונה, הנפגע יהא זכאי לקצבה או למענק בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. אם הנפגע נפטר כתוצאה מהתאונה בעבודה, ביטוח לאומי ישלם קצבה או מענק לבני המשפחה שהיו תלויים במנוח.

   

  קבוצות נוספות בעלות זכויות במוסד לביטוח לאומי הינן, נפגעי פעולות איבה, נפגעי תאונות אישיות, מוגבלים בניידות, נפגעי גזזת, נפגעי פוליו ועוד...

  משרדנו מסייע לזכאים לממש את זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי. 

  חוזים

  חוזה בא להסדיר מפגש רצונות בין צדדים שלכל אחד אינטרס אישי משלו. חוזה טוב יסדיר את רצונות הצדדים בצורה כזו שכל צד יממש את מטרתו שלו, תוך איזון ראוי והדדי בין הצדדים לחוזה.

   

  בחוזה יש לקבוע את מסגרת האחריות של כל צד לחוזה וכן חשוב מאוד לבטח אחריות זו בביטוח מתאים בערכים ריאליים.

   

  בחוזה צריך להוסיף סנקציות, במידה ומי מהצדדים יפר את המאזן שנקבע בחוזה.

   

  חוזה טוב אמור להגן על אינטרס של צד שמקיים אותו.

   

  משרדנו ישמח לסייע לך בהתקשרויותך החוזיות כדי להבטיח את מטרותיך ולספק לך את ההגנה החוזית הראויה והטובה ביותר בישבילך.

   

   

   

   

  Anchor 3
  Anchor 4

  שירותים מיוחדים - ביטוח לאומי

   

  לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים  מגיל 18 עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי, הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, הגיינה אישית, אכילה, רחצה וניידות) במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

   

  תנאי הזכאות הינם, בין היתר, שהתובע מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים).

  או שהוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), ובלבד שהוא אינו מקבל הטבות על פי הסכם ניידות, למעט מקרים מסויימים והוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

  משרדנו מסייע לזכאים לממש את זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי. 

  נכות כללית - ביטוח לאומי

  לקצבת נכות כללית זכאי תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, שעונה על התנאים הבאים.

  התנאי ראשון עוסק בגיל ותושבות, התובע חייב להיות תושב/ת ישראל, אשר מלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

  קטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד" לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר.

  תנאי שני עוסק בהכנסות מעבודה. במידה ואינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע (9,673 ₪), קרי  5,804 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).

  אישה נשואה שאינה עובדת, נבדקת כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה - אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

   

  תנאי שלישי עוסק בנכות רפואית. הדרישה היא שרופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

   

  תנאי רביעי עוסק בדרגת אי-כושר, והדרישה היא שיקבע על ידי וועדת אי כושר שעקב הנכויות שהוכרו, אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

  משרדנו מסייע לזכאים לממש את זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי. 

  נפגעי פעולות איבה

   

  תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח אמצעים לקבוצות אוכלוסייה פגיעות וחלשות. העזרה נעשית באמצעות תשלום קצבה לזכאים.

   

  בין יתר הזכויות למבוטחים, קיים ביטוח לנפגעי פעולות איבה.

  פעולת איבה מוגדרת כאחת מאלו:

 • פגיעה של כוחות אויב, לרבות פעולות שאירעו מחוץ לישראל, ומטרתן הייתה פגיעה בעם היהודי. 

 •  

  בעקבות תיקון בחוק, פגיעה שאירעה בחוץ לארץ לאחר 1.4.2012 תוכר כפגיעת איבה, גם אם מטרתה העיקרית או המשנית לא הייתה פגיעה בישראל או בעם היהודי, ובתנאי שפעולת האיבה התרחשה על ידי ארגון שאחת ממטרותיו היא פגיעה בישראל, באזרחי ישראל או ביהודים. הזכאות לתגמולים תהיה מ - 1.4.2017.

 • פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולות איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר שתבוצע פעולת איבה.

 • פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולות איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כזאת, חוץ מפגיעה שנפגע בה אדם בן 18 ומעלה, בזמן שהוא עושה מעשה פשע או עובר עבירה שיש בה זדון או רשלנות פושעת.

 •  

   

  במקרה ונותרה לנפגע נכות כתוצאה מהתאונה, הנפגע יהא זכאי לקצבה או למענק בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. אם הנפגע נפטר כתוצאה מהתאונה בעבודה, ביטוח לאומי ישלם קצבה או מענק לבני המשפחה שהיו תלויים במנוח.

   

  משרדנו מסייע לזכאים לממש את זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי. 

  דמי תאונה

   

  תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח אמצעים לקבוצות אוכלוסייה פגיעות וחלשות. העזרה נעשית באמצעות תשלום קצבה לזכאים.

   

  בין יתר הזכויות, למבוטחים קיים ביטוח למקרה של תאונה.

  אזרח מישראל, מעל גיל 18 שאירעה לו תאונה בישראל או בחוץ לארץ, ואינו מסוגל לתפקד בעקבות התאונה, זכאי בתנאים מסוימים לדמי תאונה.
   

  הפנייה לקבלת השירות הרפואי חייבת להתבצע בתוך 72 שעות משעת התאונה.
   

  אם לא נבדקתם בתוך 72 שעות משעת התאונה, כיוון שהנזק הרפואי מהפגיעה התגלה בתוך שבועיים מיום התאונה, תוכלו להיות זכאים לדמי תאונה, רק באישור חריג.

  דמי התאונה משולמים רק אם אינכם זכאים לתשלום מגורם אחר, עבור ימי אובדן כושר העבודה או התפקוד.

  כמו כן, לא תהיו זכאים לדמי תאונה אם אתם משרתים בצה"ל; אם אתם נמצאים במאסר, או אם התאונה התרחשה בעת שהיה במוסד לטיפול רפואי או סיעודי.

  משרדנו מסייע לזכאים לממש את זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי. 

  תביעה לניידות

   

  אדם המעוניין בקבלת גמלת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי חייב להיבדק  על-ידי ועדה רפואית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות, אשר מתקיימת בלשכת הבריאות המחוזית.

  ועדות רפואיות נערכות לאנשים שהם תושבי ישראל, מגיל 3 ועד גיל הפרישה.

   

  תפקיד הוועדה לקבוע אם מצב המוגבלות בניידות נכלל ברשימת סעיפי המוגבלות  העשויים לזכות את הפונה בהטבות מן המוסד לביטוח לאומי ובכלל זה גמלת ניידות או הטבות בנושא רכישת רכב מתאים. בנוסף, הוועדה  קובעת האם מדובר במגבלה שעשויה להשתנות או שהיא לצמיתות.

  ההטבות מהביטוח הלאומי מיועדות רק לאנשים שמוגבלותם בניידות נובעת מבעיה ברגליים לפי רשימת ליקויים סגורה שכוללת: שיתוקים, קטיעות, מגבלות שונות בתנועת המרפקים (נקיעות, קשיונות, מרפקים מדומים), חסימות העורקים ברגליים, קיצור ניכר של גפה, הפרעות במערכת כלי הלימפה בגוף תחתון, וכן קומה נמוכה.  

  משרדנו מסייע לזכאים לממש את זכויותיהם במוסד לביטוח לאומי. 

  תביעות גוף נפגעי כוחות הבטחון - חבלה / מחלה

   

  אדם אשר נפגע או חלה או שהוחמרה מחלתו עקב השירות ובמסגרת שירות חובה בצה"ל, קבע, מילואים, משטרה, שרות בתי הסוהר או שירות בטחוני אחר רשאי להגיש תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון.

  השלב הראשון במסגרת התביעה, הנו שלב ההכרה. במסגרת ההכרה, קצין התגמולים בוחן את העבר הרפואי של התובע, את מהות החבלה או המחלה ובסופו של יום קובע, האם להכיר בחבלה / מחלה או שלא.

  במידה וקצין התגמולים מכיר בחבלה / מחלה, הוא גם מסווג אילו פגיעות הוכרו על ידו ואילו לא. ההכרה לא חייבת להיות מלאה.

  לדוגמא: אדם שנחבל בידו ובגבו, יכול לקבל הכרה בידו ומנגד לקבל דחייה על החבלה בגבו.

  דוגמא נוספת: אדם שנחבל בידו ויש לו עבר רפואי קודם על אותה היד, יכול לקבל הכרה חלקית על אותה היד או דחייה בטענה שהנזק לא קשור לשירות, אלא היה קיים עוד קודם.

  במידה ומקבלים הכרה, הנפגע עובר לבחינה של ועדה רפואית על מנת לבחון את מצבו הרפואי , תפקודי וחומרתו. הועדה הרפואיות קובעת דרגת נכות באחוזים ע"פ תקנות הנכים. במידה ונקבעת נכות צמיתה בשיעור של 10%-19% ישולם לנפגע "מענק חד-פעמי". במידה ונקבעת נכות צמיתה של 20% או יותר תשולם לנפגע קצבה חודשית המחושבת לפי נוסחה קבועה שתלויה באחוזי הנכות. הוועדה הרפואית רשאית לקבוע נכות זמנית ובמקרה שכזה אם הנכות היא לפחות 10% ישולמו לנפגע קצבאות חודשיות עד שיוזמן לבדיקה נוספת לקביעת נכותו הצמיתה.

  משרדנו מסייע לזכאים לממש את זכויותיהם מול משרד הביטחון. 

  אדם בכיסא גלגלים
  Anchor 5
  חיילים
  כיסא גלגלים

  נפגעי עבודה / תאונות עבודה

  במקרה ונפגעתם בדרך אל העבודה, במסגרת העבודה או בדרככם הביתה מהעבודה, אתם אמורים להיות מבוטחים כחוק, בין היתר, בביטוח נפגעי עבודה במסגרת הביטוח הלאומי. נפגעי עבודה שעברו את שלב ההכרה בתאונה זכאים לדמי פגיעה במשך 90 ימים מיום הפגיעה, כל עוד שהו בימי מנוחה רצופים והציגו לביטוח הלאומי אישורים רפואיים מהרופא המטפל.

  בתום דמי הפגיעה לנפגע קיימת זכות לפנות לביטוח הלאומי בתביעה לנכות.

  אם כתוצאה מהפגיעה נקבעה לכם דרגת נכות על-ידי ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, אזי אתם תהיו זכאים לקצבה או מענק ולזכויות והטבות נוספות, תלוי בגובה הנכות שנקבעה, מה שיקל עליכם להשתקם ולהמשיך להתקיים בכבוד. גם בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה זכאים להטבות שונות.

  בתום התביעה מול המוסד לביטוח לאומי ובמידה וקיימת רשלנות מצד המעסיק או כל גורם אחר, לנפגע קיימת זכות לתבוע את ייתרת הפיצוי לו הוא זכאי בגין הפגיעה.

  משרדנו מסייע לזכאים לממש את זכויותיהם מול הביטוח הלאומי והמעסיק. 

  תאונות אישיות תלמידים

   

  ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקנה, בין היתר, זכאות לפיצויים במקרה של פגיעה המותירה בתלמיד נכות זמנית, נכות קבועה או חס וחלילה מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה.

  הביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא.

  הביטוח חל גם על הורה או בן משפחה של התלמיד שהשתתף (ללא תשלום) בפעילות רשמית של המוסד החינוכי בשטח המוסד או מחוצה לו.

  הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה.

  הביטוח הוא ביטוח קבוצתי, המוענק לתלמידים באמצעות הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הם לומדים. סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

  משרדנו מסייע לזכאים לממש את זכויותיהם מול חברת הביטוח. 

  פנסיית נכות

   

  בתחילת שנת 2008 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה. משמעותו של החוק היא שכל עובד במדינת ישראל זכאי להיות מבוטח בתוכנית פנסיה, הכוללת ביטוח נכות למקרה של פגיעה בכושר העבודה (להלן: "פנסיית הנכות").

  פנסיית הנכות בקרן הפנסיה היא מעין ביטוח אובדן כושר עבודה הבא לתת מענה לעמית ברגע שנפגעה השתכרותו וזאת כתוצאה מפגיעה פיזית או מנטלית.

   

  נכות מזכה בעניין זה היא, שהמבוטח איבד לפחות 25% מכושרו לעבוד מחמת מצב בריאותו וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך תקופה של למעלה מ 90 יום רצופים.

  בכל מקרה, לא תעלה פנסיית הנכות המשולמת לנכה, על 75% מהשכר הקובע שהוגדר לפנסיית נכות.

  משרדנו מסייע לזכאים לממש את זכויותיהם מול הקרן. 

  איש עובד
  ילד פצוע
  סיעודי מוגבל בניידות
  Anchor 6
  bottom of page